m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

EOUTRO by caiocesardeandrade
Textos: Paula Borghi
Performance: Carolina Castanho + Tainá Felix + Teresa Moura Neves

mavi with Indexhibit